Privacy Policy

Gizlilik Politikası

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3.kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’de sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Misafirlerimize ve beraberinde konaklayanlara ait kimlik/pasaport bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, adresi, seyahat acente bilgileri, araç plaka bilgileri, kredi kartı bilgileri vb. veriler sözlü, yazılı veya elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3.kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Şirketimiz adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Şirketimiz ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Kişisel verilerin korunması hakkında daha geniş bilgi için www.kisiselverilerinkorunmasi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.